Xem hướng nhà tắm

Xem hướng nhà tắm

Đối   với   phong   thuỷ  nhà   ở   mà   nói,   nhà   tắm dẫn   đến   hung tượng  làm người ta sợ hãi nhất. Đặc biệt khi gia trạch bị coi là nằm trên phương Đông Bắc của Hậu Quỷ Môn và phương Tây Nam của Tiền Quỷ Môn. Đó là do ở phương Đông Bắc trong Hậu Thiên Bát Quái được coi là Cấn Quái, phương Tây Nam trong Bát Quái được coi là Khôn Quái, tính chất của chúng là thuộc Thổ, còn Quái tướng của nhà tắm là thuộc Thuỷ. Đem nhà tắm thuộc Thuỷ đặt trên Cấn Phương  và Khôn  Phương thuộc thổ sẽ sinh ra bất lợi thổ khắc thuỷ, vì thế đó là đại hung.

phong thuy29

Trong phong thuỷ nhà ở, để nhà tắm không mang lại hung tướng, tốt nhất nên đặt ở hướng Tây Bắc, Đông Nam hoặc phía Đông (nhìn từ trung tâm ngôi nhà). Đồng thời, cần phải tránh hướng tương xung với năm sinh của nam nữ chủ nhà.
Nếu nhà tắm ở hướng Bắc hoặc hướng Đông Bắc thì cần chuyển nhà tắm sang phương vị khác, chỉ cần tránh trung tâm chính Bắc 150   (phạm vi Tí), Đông Bắc lệch về Bắc 150   (phạm vi Sửu) và trung tâm Đông Bắc 150 (phạm vi Cấn) là được. Nếu tính toàn bộ nhà vệ sinh đều nằm trên hướng Bắc hoặc Đông Bắc thì chỉ cần đặt bồn cầu lệch đi phương vị đó trên 150   là được. Nếu bồn  cầu  nằm  trong  phạm  vi  này  thì  chỉ  cần  dịch  chuyển  bồn cầu  là  được, không cần phải cải tạo là nhà tắm.
Ngoài hướng Bắc và hướng Đông Bắc ra, nhà tắm nằm trên hướng Tây Nam cũng thuộc hung tướng. Nếu cần dịch chuyển thì chỉ có thể dịch chuyển sang hướng Tây hoặc Tây Bắc. Nhà tắm nằm ở hướng Tây cũng không tốt, song chỉ cần trong nhà không có người sinh năm Dậu thì không cần phải lo lắng. Để thiết kế vẹn toàn, có thể đặt bồn cầu ở hướng Tây Bắc, cũng thuộc phạm vi Tuất Càn Hợi.
Không nên đặt nhà vệ sinh ở hướng Nam, tốt nhất chuyển sang phương vị   Đông,   Đông   Nam,   Tây   Bắc,   bởi   vì   hướng   Nam   là   phương   vị sáng  sủa, hướng Nam là Ly Quái, Ngũ hành thuộc Hỏa, còn nhà tắm Ngũ hành thuộc Thuỷ, nhà tắm thuộc Thuỷ đặt ở hướng Nam thuộc Hoả là nhà tắm đã khắc với Hoả Địa, vì thế bất cát. Nhà tắm nếu nằm trên phương vị này thì có thể ảnh hưởng đến vận khí.

Còn một điểm nữa cũng vô cùng quan trọng, nhà vệ sinh không nên đặt ở vị trí trung tâm nhà, nguyên nhân như sau:
Một là, dựa vào phương vị “lạc thư”, trung tâm nhà thuộc Thổ, còn nhà vệ  sinh,  nhà tắm thuộc  thổ.  Nếu  đem nhà  vệ  sinh  thuộc  thuỷ đặt  vào vị  trí trung tâm thuộc thổ thì sẽ xảy ra sự tương khắc, thổ khắc thuỷ. Không nhưng trái với đạo phong thuỷ mà còn gây mất thẩm mỹ, không tạo được ấn tượng.
Hai là, nhà tắm, nhà vệ sinh đặt ở vị trí trung tâm nhà ở thì việc cấp nước và xả nước đều phải đi thông qua các phòng khác nên việc sửa chữa là vô cùng khó khăn. Nếu đường ống xả nước thải cũng đi qua các phòng khác vậy thì càng bất cát.
Ba là, trung tâm nhà cũng như trái tim con người vậy,  vô  cùng quan trọng, tim tạng mà tàng ô nạp uế thì còn được gọi là “cát trạch” nữa không?
Ngoài ra, dịch chuyển vị trí nhà vệ sinh tuyệt đối không được xây nó sát với thần đàn (nơi thờ cúng), nêu không thì sẽ bị biến thành hung tướng.