Tuyệt đối kiêng kỵ cách gian 3, 4, 8

Tuyệt đối kiêng kỵ cách gian 3, 4, 8

Trong thế giới thuật số âm dương Trung Quốc, mỗi một con số đều có ý nghĩa sâu sa của nó, trong đó cũng có hàm chứa sức mạnh thần bí tương đối lớn. Số cách gian phòng trong nhà cũng vậy.

Dựa theo ghi chép của không ít sách cổ phong thuỷ, số cách gian trong một ngôi nhà (bao gồm nhà vệ sinh, phòng bếp, phòng cất giữ đồ) tốt nhất không được là 3, 4, 8. Vì sao vậy? Điều này nói ra rất dài dòng, bạn chỉ cần ghi nhớ ba con số này trong phong thuỷ dương trạch không thích hợp là được, số 3, 4, 8 thuộc số hung.

e

Đương nhiên rồi, số cách gian khác như 1 gian, 2 gian, 5 gian, 6 gian, 7 gian và 9 gian đều thuộc số cát, ít nhất thì về số lý cũng không có hiện tượng đại hung. Nếu bạn muốn sống trong một ngôi nhà thượng phong thượng thuỷ thì hãy tham khảo phương pháp này.