Sau thất bại của Crédit Mobilier đầu thập niên 1860

Sau thất bại của Crédit Mobilier đầu thập niên 1860

Anh em nhà Pereire sáng lập ngân hàng khởi nghiệp đầu tiên vào năm 1852. Nó sụp đổ sau vài năm vì ngân hàng khởi nghiệp cần đến hai nền tảng kiến thức mà họ lại chỉ có một. Học thuyết rót vốn sáng tạo cho phép họ trở thành những nhà tư bản đầu cơ xuất sắc. Nhưng họ lại không biết làm sao để vận hành hoạt động ngân hàng một cách có hệ thống. Kiến thức này được phát triển chính tại thời điểm đó ở Anh khi Walter Bagehot viết nên Lombard Street (Phố Lombard), tác phẩm kinh điển về thị trường tiền tệ.

Business sale

Sau thất bại của Crédit Mobilier đầu thập niên 1860

Sau thất bại của Crédit Mobilier đầu thập niên 1860, ba chàng trai trẻ từ ba miền khác nhau đã chắp nối những mảnh vụn mà anh em nhà Pereire để lại. Họ làm việc hoàn toàn độc lập nhưng có cùng chung một ý tưởng lớn: kết hợp nghiệp vụ ngân hàng với khái niệm vốn đầu cơ. Cả ba đều thành công. Được đào tạo tại London nhưng lại rất quan tâm đến Crédit Mobilier, J.P. Morgan đã sáng lập ngân hàng khởi nghiệp thành công nhất thế kỷ XIX tại New York trong năm 1865. Bên kia sông Rhine, chàng trai người Đức trẻ tuổi Georg Siemens sáng lập cái gọi là “Universal Bank” (Ngân hàng đa năng). Siemens nghĩ ra thuật ngữ này vì Duetsche Bank vừa là một ngân hàng tiền gửi theo mô hình của Anh, vừa là một ngân hàng khởi nghiệp theo mô hình của anh em nhà Pereire. Cuối cùng là Shibuwasa Eiichi ở Tokyo, một trong những người Nhật đầu tiên mạnh dạn sang châu Âu để nghiên cứu nghiệp vụ ngân hàng. Với một khoảng thời gian sống tại Pháp và những kiến thức học được trên phố Lombard, London, Shibuwasa cho ra đời ngân hàng đa năng đầu tiên của Nhật, qua đó trở thành một trong những người sáng lập ra nền kinh tế Nhật