Những vấn đề cần chú ý khi mua đồ gia dụng

Những vấn đề cần chú ý khi mua đồ gia dụng

(1) Lựa chọn những nhà cung cấp đã được Hiệp hội người tiêu dùng chứng nhận, làm vừa lòng khách hàng hoặc phục vụ sau mua có uy tín.

(2) Khi lựa chọn nhà cung cấp nên chú ý xem sản phẩm của nhà cung cấp đó có đóng dấu của Ban kiểm nghiệm chất lượng hay không.

(3) Khi điền đơn đặt hàng sản phẩm, cần chú ý ghi rõ yêu cầu đặc biệt của mình đối với sản phẩm.

1

(4) Nếu cần đặt làm mặt hàng nào đó thì nên ký hợp đồng với nhà cung cấp và có đóng dấu của nhà cung cấp đó.

(5) Cần tìm hiểu rõ tên, địa chỉ, người liên hệ, số điện thoại… để khi xảy ra vấn đề gì có thể kịp thời liên hệ giải quyết.

(6) Khi trả tiền mua hàng cần chú ý xem kỹ lại mặt hàng, phát hiện có gì không đúng với hợp đồng thì cần đặt câu hỏi hoặc trả lại hàng.