Những kiêng kỵ trong thư phòng làm việc.

Những kiêng kỵ trong thư phòng làm việc.

CÁCH ĐẶT BÀN SÁCH CHÍNH XÁC

Chúng ta nếu muốn học hành tốt, ngoài sự nỗ lực của bản thân ra, nếu phối hợp với vị trí Văn Xương và đặt bàn học chính xác thì cũng có thể giúp đỡ chúng ta rất nhiều. Bàn làm việc cũng như vậy, nếu bạn muốn có con đường tư tưởng rõ ràng và giành được nhiều cơ hội thắng lợi, cách đặt bàn làm việc cũng quyết định sự tốt xấu trong sự nghiệp của bạn. Cách đặt bàn sách chính xác đại khái có vài điểm như sau:

1. Phía sau chỗ ngồi phải có tường, biểu thị “có núi làm chỗ dựa”;

2. Trước bàn phải có minh đường (có khoảng không gian rộng), có minh đường biểu thị có tiền đồ, có không gian phát triển, nếu ngay trước bàn là mặt tường thì không lành;

3. Bàn sách không được dựa tường cửa;

4. Bàn sách không được xông thẳng cửa;

5. Phía sau chỗ ngồi không được có cửa sổ;

6. Không được đặt bàn sách phía dưới dầm ngang

aa

KIÊNG KỴ ĐẶT BÀN SÁCH NGAY BÊN DƯỚI DẦM NHÀ

 Bàn sách đặt ngay phía dưới dầm ngang sẽ làm cho con người không có tư tưởng rõ ràng, khả năng phán đoán giảm, ảnh hưởng nghiêm trọng tới học tập và công việc.

Phương pháp hoá giải: Phương pháp hoá giải hữu hiệu nhất là chuyển sang vị trí khác hoặc trần nhà nên làm lại cho bằng phẳng hoặc trên hai đầu dầm treo quả hồ lô đồng để hoá giải sát khí.

KIÊNG KỴ BÀN SÁCH CÕNG CỬA

Bàn sách cõng cửa (đặt quay lưng lại cửa) sẽ làm cho không thể tập trung học bài và làm việc.

Phương pháp hoá giải:  Phương thức hoá giải tốt nhất là điều chỉnh vị trí bàn sách. Nếu tạm thời không thể điều chỉnh thì có thể đặt một chuỗi đồng tiền Ngũ Đế phía dưới đệm ghế để ổn định khí trường.

KIÊNG KỴ BÀN SÁCH XÔNG CỬA

Bàn sách đặt ngay vị trí chính đối cửa ra vào, phong thuỷ gọi là bàn sách xông cửa, dễ làm cho người học bài và làm việc không chuyên tâm, tinh thần bất an.

Phương pháp hoá giải:  Phương thức hoá giải tốt nhất là điều chỉnh vị trí bàn sách. Nếu tạm thời không thể điều chỉnh được thì dưới đệm ghế ngồi có thể đặt một chuỗi đồng tiền Ngũ Đế để ổn định khí trường.