Nguyên lý phong thuỷ và khoa học quan.

Nguyên lý phong thuỷ và khoa học quan.

Phong thuỷ là tên tục của địa lý, chủ yếu được phân thành hai nhánh lớn, tức là “loan đầu” và “lý khí”. Nói một cách đơn giản, “loan đầu” chủ yếu nghiên cứu môi trường xung quanh âm trạch và dương trạch, bao gồm ảnh hưởng của long mạch và nước đối với cơ thể. Còn “lý khí” chủ yếu vận dụng lý luận cửu cung phi tinh, âm dương ngũ hành, bát quái để nghiên cứu khí trường xung quanh âm trạch và dương trạch. Nói một cách tổng thể, mục đích điều chỉnh phong thuỷ là điều hoà mối quan hệ giữa con người và môi trường để đạt đến sự hợp nhất, hài hoà cộng sinh giữa thiên (trời) và nhân (người).

Nói theo quan điểm khoa học, phong thuỷ là điều chỉnh môi trường, mà môi trường được hình thành từ nhiều nhân tố khác nhau như từ trường khác nhau, tia sáng khác nhau (tia sáng có thể nhìn thấy cũng có thể không nhìn thấy, tia tử ngoại và tia hồng ngoại là những tia sáng không nhìn thấy), sóng điện từ và sóng âm thanh khác nhau. Về lý luận phong thuỷ Trung Quốc mà nói, những điều kiện khác nhau này có thể quy nạp lại bằng một từ “khí”, khí xuyên suốt vũ trụ chảy quanh thế giới, tất cả các sự vật đều bị chi phối bởi “khí”.

2

Sự qua lại của “khí” sinh ra tất cả sự vật, còn cát (lành) và hung (dữ) là do quang, nhiệt, từ trường đã nói ở trên tạo thành. Điều này đã sớm nằm trong phạm vi nghiên cứu của lý luận phong thuỷ. Sự vĩ đại và trí tuệ uyên thâm của cổ nhân đáng để người đời ngưỡng mộ. Trong phong thuỷ, một căn nhà âm trạch tốt, dương trạch cũng tốt về cơ bản đều chịu sự chi phối của “khí”, tất cả sự phát triển và biến đổi đều chịu sự ảnh hưởng của “khí” chảy trong tự nhiên. Những “khí” chảy trong tự nhiên nếu không bị con người can thiệp thì lành dữ của căn nhà này đã được định sẵn bất biến, “Vạn hữu sự vật, tĩnh giả hằng tĩnh, động giả hằng động” (Tất cả những sự vật, cái nào là tĩnh thì mãi là tĩnh, cái nào là động thì mãi là động), trừ khi chịu ảnh hưởng của sức mạnh “ngoại cảnh”.

Nếu không có sức mạnh ngoại cảnh thì sự lành dữ của căn nhà này cũng giống như định luật Niuton đã nói là sẽ giữ nguyên trạng thái ban đầu vốn có trừ khi có sự tác động của ngoại cảnh khác. Một căn nhà nếu không có sức mạnh bên ngoài hoặc sức mạnh ngoại lai thì sự lành dữ của nó vĩnh viễn không bao giờ thay đổi. Nếu phân tích từ góc độ môi trường và con người, kết quả của trạng thái bất biến này sẽ có lợi và bất lợi, có lợi là lành, bất lợi là dữ.

Ngôi nhà được xác định, lành dữ của nó cũng được xác định, trừ khi có sức mạnh bên ngoài tác động vào (bao gồm sức mạnh tự nhiên bên ngoài chứ không phải sức mạnh con người), nếu không thì nó vĩnh viễn không thể tự sinh ra biến đổi, chọn nhà để ở không thể không thận trọng. Xem phong thuỷ là phải dùng sức mạnh con người cải biến những nhân tố bất lợi bên ngoài, chọn lành bỏ dữ. Xem phong thuỷ là phát huy tính năng động chủ quan của con người lựa chọn môi trường bên ngoài phù hợp với hoàn cảnh sống của con người, cải thiện hoàn cảnh bất lợi cho sự sinh tồn của con người. Xem phong thuỷ là thuyết định mệnh chủ động tích cực, chứ không phải là bị động tiêu cực do người bình thường tưởng tượng ra. Phong thuỷ không hề quyết định vận mệnh bởi vì tác dụng và mục tiêu của phong thuỷ là đi thay đổi định mệnh làm cho cuộc sống con người càng thoải mái hơn.

* Điều nên biết :

Ngôi nhà của những người nổi tiếng Thế Giới đều là những căn nhà được chọn lựa vùng đất quý có phong thuỷ tốt, như những căn nhà của Bách Lý Khê, Phạm Lãi, Trịnh Huyền, Đào Tiềm, Tạ Huyền, Kê Khang… đều được người đời truyền tụng. Các nhà phong thuỷ cho rằng Dương Trạch tốt nhất có hai nơi, một là nhà của Khổng Tử ở Sơn Đông, nằm ở phía bên dưới núi Thái Sơn, hai dòng nước chảy giao nhau và là vùng bình nguyên nhiều nước, để lại phúc quý đời đời cho con cháu, ngàn năm không hết; Hai là nhà của Trương Đạo Lĩnh ở núi Long Hổ tỉnh Giang Tây, có địa thế Thanh long – Bách hổ.