Nguồn gốc Ô nhiễm không khí nhà ở

Nguồn gốc Ô nhiễm không khí nhà ở

Ô nhiễm không khí nhà ở chủ yếu bắt nguồn từ 3 phương diện sau đây:

1. Ô nhiễm chất liệu trang trí nội thất
 Đây là nguồn gốc chủ yếu dẫn tới ô nhiễm không khí nhà ở hiện nay. Khi   trang   trí   nội   thất   có   sử   dụng   các   loại   vật   liệu   có   chứa   các chất   có   độc Formaldehyde   (Metal)   HCHO,   Benzen   C6H6…   như   sơn tường,  tấm gỗ  dán, ván vụn bào ép…. Bị các chất có độc này vào trong nhà ở sẽ gây ra rất nhiều bệnh cho người sống trong đó như bệnh về đường hô hấp, đường tiêu hoá, nội khoa thần kinh, thị lực, thị giác…, hơn nữa thời kỳ giải  phóng  của  các  chất độc  này  tương  đối  dài.  Thời  kỳ  giải  phóng  của Formaldehyde (Metal) trong nhà  ở  là  3  ~  15  năm.  Sau  khi  hoàn  thiện nhà,  trong  một  thời  gian  ngắn  sử dụng biện pháp thông gió để bài trừ ô nhiễm do các chất có độc sinh ra cũng không phát huy được tác dụng.

phong thuy8

2. Ô nhiễm đồ gia dụng trong nhà
Đồ gia dụng là những dụng phẩm quan trọng trong nhà ở và trong văn phòng làm việc, do các đồ gia dụng hiện nay đa phần là tấm gỗ dán có chứa lượng lớn chất có độc, đây cũng là một nguồn gốc dẫn đến ô nhiễm không khí trong nhà ở.

3. Ô nhiễm thân tường của vật kiến trúc
Trong khi thi công xât dựng, ngoài việc sử dụng bê tông ra, họ còn sử dụng phụ liệu, đặc biệt là thi công vào mùa đông, trong thân tường bê tông còn sử dụng chất chống đông mà nguyên liệu chủ yếu là ure và amoniac. Chất phụ liệu có chứa lượng lớn chất amoniac này trong thân tường cùng với sự biến   đổi   của   các   nhân   tố   môi   trường   như   nhiệt   độ,   độ   ẩm…   mà từ   từ   giải  phóng  thành  khí   amoniac,  làm  cho  nồng  độ  amoniac  trong không  khí  trong nhà tăng cao.