Kiêng kỵ trong nhà đặt hai bếp

Kiêng kỵ trong nhà đặt hai bếp

 Trong nhà nếu đặt hai bếp (bếp ga), ngoài việc ảnh hưởng đến sự đoàn kết của các thành viên trong gia đình ra, còn có thể làm phát sinh những sự việc ngoài ý muốn.

Phương pháp hoá giải: Không có cách nào khác là nhanh chóng bỏ đi một bếp để hoá giải. 

2 

KIÊNG KỴ BẾP GA ĐỐI CỬA SỔ

Phía sau bếp ga có một cái cửa sổ. khí lưu của cửa sổ sẽ ảnh hưởng đến sự ổn định ngọn lửa của bếp ga, vì thế phía sau bếp ga có cửa sổ là không lành,

Phương pháp hoá giải:  Phương thức trị trường hợp này là đề nghị nhanh chóng bịt bỏ cửa sổ này.

KIÊNG KỴ VÒI NƯỚC ĐỐI BẾP GA

Trong phòng bếp vòi nước của bồn nước hướng thẳng về phía bếp ga, về phong thuỷ học đây là thuộc bố cục thuỷ hoả tương khắc, hại nhiều hơn lợi.

Phương pháp hoá giải:  Chỉ cần sửa hướng của vòi nước sang hướng khác là có thể hoá giải được.

* Điều nên biết : Trong nhà đặt bút Văn Xương có các công hiệu sau:

1. Trợ giúp cho người trong nhà trên con đường học hành, thi cử, thuận lợi đường công danh;

2. Có lợi cho sự thăng tiến của người sống trong nhà; 3. Có ích cho sự phát triển của sự nghiệp cá nhân hoặc sự tăng tiến công việc kinh doanh của công ty.