Kiêng kỵ đặt bếp ga ở hành lang

Kiêng kỵ đặt bếp ga ở hành lang

 Hiện nay nhà ở vì muốn tăng thêm diện tích sử dụng mà làm thêm phần hành lang chòi ra ngoài, như vậy ảnh hưởng nghiêm trọng đến gia vận. Nếu bếp ga mà đặt ở hành lang thì hiệu ứng càng lớn. Nếu đặt bếp ga như vậy vừa không phù hợp với đạo phong thuỷ mà còn không an toàn, bởi vì như vậy một mặt sẽ làm cho khí trường gia trạch bị suy yếu đi, mặt khác khả năng chịu sức nặng của hành lang có hạn nên có thể gây ra sự cố nghiêm trọng.

Phương pháp hoá giải

Nếu có thể tốt nhất nên chuyển bếp ga vào trong nhà, không nên đặt ngoài hành lang. Nếu nhất định phải đặt ngoài hành lang, tạm thời chưa cải tạo được thì đề nghị bạn nên đặt xung quanh chân hành lang 36 đồng tiền cổ với khoảng cách đều nhau để làm ổn định khí trường và nhất định phải hạn chế đặt những vật nặng khác ngoài hành lang.

1

* Điều nên biết: Nhà ở phạm phải các loại sát khí sau có thể dùng Sơn Hải Trấn để hoá giải:

1. Hoá giải lộ xông: minh đường có đường đi hoặc đường nước xông thẳng vào;

2. Hoá giải quan mao sát: nếu căn phòng chính đối với quý trạch có hình quan mao thì trên cửa có thể treo Sơn Hải Trấn để hoá giải sát khí;

3. Hoá giải phản cung sát: minh đường thấy nước chảy hoặc đường cái quay ngược lại thì có thể treo Sơn Hải Trấn để hoá giải;

4. Minh đường thấy nhà cao tầng, núi cao cản trở khí hoặc đối diện với cửa hậu của nhà khác hoặc phía trước nhà cao hơn nhà mình, lúc ấy có thể sử dụng Sơn Hải Trấn để hoá giải;

5. Khi Minh đường thấy cây đại thụ, âm khí quá nặng thì cũng có thể sử dụng Sơn Hải Trấn;

6. Các loại hình sát hoặc sát khí quá nặng cũng có thích hợp sử dụng;

7. Mặt gương Sơn Hải Trấn càng lớn thì khả năng hoá sát càng mạnh, vì thế nếu khi sát khí đối diện tương đối lớn thì đề nghị phải dùng tấm Sơn Hải Trấn lớn.