Kiêng kỵ cửa kiểu cửa lò.

Kiêng kỵ cửa kiểu cửa lò.

Bình thường trong ngôi nhà vì muốn HOÀN THIỆN cho đẹp mắt nên hay thiết kế cửa hình cửa lò, nhưng họ thường không biết cửa lò có thể mang lại hiệu ứng vô cùng nghiêm trọng. Cửa lò trong thời cổ đại chỉ có cung điện hoặc công viên, thiết kế công cộng mới sử dụng. Nếu người dân sống bình thường mà thiết kế cửa lò sẽ làm cho con người luôn sinh ra tư tưởng mơ mộng không thực tế, còn có thể làm con người mất hết ý chí, không có trí cầu tiến, bất lợi cho học hành và công việc.

2

Phương pháp hoá giải:

Phương pháp hoá giải triệt để nhất là làm lại cửa thành hình chữ nhật, cần ghi nhớ nhất định phải làm kiên cố, không được lung lay, lỏng lẻo, nếu không có thể làm cho người qua lại bị thương. Nếu không thể làm cửa bằng lại thì mỗi bên cửa có thể treo một chuỗi đồng tiền Ngũ Đế để hoá giải.