Kiêng kỵ cầu thang ép cửa

Kiêng kỵ cầu thang ép cửa

 Phía trên cửa chính nếu có cầu thang đi qua sẽ làm cho tinh thần con người bị chèn ép, căng thẳng…, tiếp nữa là ảnh hưởng đến sức khoẻ và sinh hoạt của người sống trong nhà

Phương pháp hoá giải: 

Phương thức hoá giải là bạn có thể lấy một tấm gỗ, dùng Chu Sa viết lên hai chữ “Nhất Thiện” (一善), sau đó mang đến Dương Miếu để thắp hương rồi chọn ngày lành tháng tốt để đặt tấm gỗ đó lên phía trên cánh cửa. Hoặc cũng có thể treo trên cửa một tấm gương lồi rồi đậy lên đó một tấm vải đỏ để hoá giải. Nếu có thể, tốt nhất là chuyển cửa sang chỗ khác để hoá giải triệt để.

5

* Điều nên biết :

Đồng tiền lục đế là đồng tiền cổ trên cơ sở đồng tiền Ngũ Đế và thêm vào “Đạo Quang”, trường hợp dùng thích hợp nhất là phần lớn dùng để hoá giải sát khí Nhị Hắc Ngũ Hoàng. Bởi vì Nhị Hắc sát và Ngũ Hoàng sát là Thổ Sát, mà Lục thuộc Kim, chất liệu tiền cổ cũng là thuộc kim, Kim có thể tiết ra khí Thổ Sát, Thổ sinh Kim, Kim có thể tiết Thổ, do đó cũng tương đối thích hợp trong phòng bị tường vách cắt và sát khí cắt lẫn nhau. Tường cắt tại sao lại hình thành nên sát khí, đó chính là khí sẽ men theo mặt tường xông thẳng vào tạo ra sát khí. Vì thế chúng ta mượn khí trường do đồng tiền cổ hình thành nên để chặn ngoài cửa, hoá giải sát khí này.