Cấm kỵ mua đồ nhà tắm, nhà vệ sinh đã bị thị trường đào thải

Cấm kỵ mua đồ nhà tắm, nhà vệ sinh đã bị thị trường đào thải

a. Bồn cầu có kết cấu xả nước kiểu thẳng đứng dẫn lên trên, có kèm thùng nước ở dưới thấp. Khuyết điểm chủ yếu của phụ kiện thùng nước loại này là:

Một là, vận động của tay ấn xả nước và quả cầu bịt đường nước xả không đồng nhất nên rất dễ bị dò rỉ nước;

Hai là, hệ thống nước vào lắp ngược dễ gây nên ô nhiễm đường nước; Ba là, âm thanh nước vào lớn (trên 60 decibel), không có thiết bị bổ sung nước, điều kiện vệ sinh kém.

k

b. Vòi hoa sen kiểu nâng hạ xoáy ốc

Miếng đệm kín (gioăng) của loại vòi hoa sen này rất dễ hỏng, làm cho đóng không được khít gây ra dò rỉ nước. Ngoài ra, công nghệ sản xuất này đã lạc hậu, thân van chế tạo thô, van dễ bị ăn mòn, dẫn đến chất lượng xả nước kém.

c. Thùng nước xả của bồn cầuu có van nước vào thấp hơn so với mặt nước

Khuyết điểm lớn nhất của loại thùng nước này là: thiết bị chống hiện tượng xi phông của van nước vào không đáng tin cậy, dễ làm cho nước của thùng nước chảy ngược lại về đường ống nước vào, làm ô nhiễm nguồn nước.